Auto dijagnostika V309 za DTC OBD2 OBDII

 • Alati za dijagnozu automobila, izuzetni i elegantni, precizniji kaiš, pogodniji za nošenje
 • Informacije o vozilu se mogu otkriti umetanjem proizvoda u OBD interfejs vozila
 • Bez obzira na dizel i benzinska vozila, ovaj proizvod se može koristiti
 • Dijagnostika automobilskih grešaka, brisanje koda greške, pregled podataka okvira, čitanje I/M statusa i informacija o vozilu
 • Podržava 5 glavnih jezika: engleski, nemački, francuski, španski, holandski
 • Karakteristike:
 • Pročitajte opšti kod dijagnoze greške i specifičan za proizvođača i prikažite njihovo značenje (baza podataka ima više od 3000 uobičajenih definicija kodova)
 • Obrišite šifru greške i isključite MIL (indikator „Check Engine“)
 • Prikažite trenutne podatke senzora, uključujući:
 • Brzina motora u minuti (o/min)
 • Izračunata vrednost opterećenja
 • Temperatura rashladne tečnosti
 • Status sistema goriva
 • Brzina
 • Apsolutni položaj gasa
 • Sa kratkoročnim statusom goriva
 • Povezani napon detekcije kiseonika
 • Status sistema goriva
 • Pritisak goriva
 • Praćenje potrošnje goriva
 • Prikaz i evidentiranje grafikona podataka
 • Zamrznite podatke okvira
 • Kontinuirana i diskontinualna detekcija kiseonika

2,950.00 RSD